Get Involved Today!
|
Register
Print
Email

 

  • Waxaanu rumaysannahay Qorniinka (Erayga Ilaahay ee Baybalka), Axdigii Hore iy Axdiga Cusub labadaba inuu si buuxda Ruuxa Quduuska ahi u muujiyey oo uu  bilaa khalad yahay, oo uu yahay awoodda kama dambaysta ah ee ay kaniisadda ama Masiixiyiintu ku dhaqmaan.
  • Waxaanu Rumaysannahay inuu jiro hal Ilaah, kaas oo weligiis ah iskuna muujiyey saddex shaqshi, Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah.
  • Waxaanu rumaysannahay Sayidkeena Ciise Masiix, inuu dembiyadeena u dhintay, inuu dhimashadii ka sarakacay, iyo inuu Isagu yahay jidka kaliya ee aynu Ilaahay xidhiidh kula yeelan karno.
  • Waxaanu rumaysannahay Ruuxa Quduuska ah. Kaas oo nolol siiya, oo dhawra, oo xooggeeya, oo u qalbi qaboojiya dhammaan Masiixiyiinta.
  • Waxaanu rumaysannahay inay kaniisaddu tahay jidhkii Ciise Masiix taas oo ka kooban Masiixiyiinta oo dhan. Taas oo ay hawsheeda wakhtigani tahay inay Ilaah caabudo, oo Masiixiyiinta koriso, oo adduunka gaadhsiiso Injiilka.

 

  • We Believe the Scriptures, both the Old and New Testaments in their original texts, are fully inspired by the Holy Spirit, without error, and are the final authority for the Church.
  • We Believe there is one God, eternally existent in three persons, Father, Son and Holy Spirit.
  • We believe in our Lord Jesus Christ, his death for our sins, his resurrection from death, and that He is the only way that we can have relationship with God.
  • We believe in the personality and deity of the Holy Spirit. We believe He gives life, He sanctifies, He empowers and comforts all believers.
  • We believe that the Church is the body of Jesus Christ composed of all true believers. The present work of the Church is the worship of God, the perfecting of the saints, and the evangelization of the world.

 

Menu

Bible Verse of the DayYour support changes and saves lives today

S5 Box

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.